GYERMEKVÉDŐTANÁCSADÓ

Profile Image


Üdvözöllek, Kinisch Szabina vagyok!

Ahogyan sokan mások, úgy én is többszerepes nőként élem az életemet és igyekszem valamennyi szerepemben maximálisan helytállni, ami tagadhatatlanul kihívásokkal teli feladat. A családi szerepeim mellett ugyanis egy erős hivatástudattal rendelkező szakember vagyok, akinek szívügye a gyermekvédelem és a családok mentális támogatása, ezért az állami keretek között folytatott gyermekvédelmi tevékenységet hátrahagyva 2019-ben megkezdtem az önálló segítő-támogató tevékenységem kialakítását.


Amikor eldöntöttem, hogy a különböző szakmai tevékenységeimet egy segítő szolgáltatási csomagba rendezem és úgy kínálom a hozzám forduló kliensek számára, sok egyéb tényezőn túl azt is át kellett gondolnom, hogy miként is definiálható mindaz, amit a munkámnak, hivatásomnak tartok és mi az a szemléletmód, amelyet ezen a szakmai területen képviselek. Az hamar kiderült

számomra, hogy a szakmai tudásom sokrétűsége és összetettsége, valamint a különböző munkamódszerek és a segítő tevékenységhez kapcsolódó eszköztáram egy komplex szolgáltatás kidolgozását kívánják meg. A támogató munkafolyamataim során mindig éreztem, hogy sikeresen kombinálom az egymás mellett jól megférő módszertani elemeket, segítő technikákat, miközben beépítem a szakmai múltamból hozott tapasztalatokat és a számomra alapvető emberi értékeket. Kissé elcsépelt, ugyanakkor nagyon is igaz mondás, hogy egy segítő mindig a személyiségével is dolgozik, ezért határozott álláspontom, hogy ezen a területen a szakmai hitelességhez a megfelelő önismeret és az önazonosság elengedhetetlen. A szakmai hang és a saját stílus kialakulása az önálló segítővé válás során talán az egyik legfontosabb mérföldkő, amelyhez időre van szükség. Az állami gyermekvédelmi rendszerben eltöltött évek alatt egyre inkább azt éreztem, hogy az ottani korlátozott szakmai keretek között nem tudok elég jó segítő lenni. Szociálpedagógusként a pozitív pedagógia és nevelés eszköztára áll hozzám a legközelebb, amelynek törekszem minél hatékonyabb gyakorlati alkalmazására. Gyermekvédelmi tanácsadói tevékenységem során a gyermekek jogainak és érdekének védelmét, valamint az egészséges fejlődésük támogatását tűztem ki elsődleges célomul, amelyet a jog eszközein és a szülők segítő támogatásán keresztül valósítok meg. A gyermekek mindenek felett álló érdeke az a fókusz, amely minden ügyben segít emberileg és szakmailag is egyensúlyban maradni, mediátorként pedig segít a pártatlanságomat és a függetlenségemet megőrizni.